Pizza Hut
TRIPLE WOW BOX
2 pizzas gigantes, 10 palitroques y 12 pechurrricas.
TIPO DE MASA
TAMAÑO
ESPECIALIDADESENTRADAS
TIPO DE MASA 2
TAMAÑO 2
ESPECIALIDADES2ENTRADAS 2
Detalle de Orden